28.12.18
10:14

"М.С. Нәрікбаев атындағы ҚАЗМЗУ университеті" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін тізім жасалды

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-ның 2018 жылғы 28 желтоқсандағы сұратуы бойынша Орталық депозитарий 28.12.2018 (09:00:00) тіркеу күнінде "М. С. Нәрікбаев атындағы ҚАЗМЗУ университеті" АҚ (ҰСН KZ1C47880014) акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін тізім жасады және жіберді.