28.12.18
17:21

"Кселл" АҚ акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін тізім жасалды

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-ның 2018 жылғы 28 желтоқсандағы сұратуы бойынша Орталық депозитарий 25.12.2018 (00:00:00) тіркеу күнінде "Кселл" АҚ (ҰСН KZ1C59150017) акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу үшін тізім жасады және жіберді.