29.12.18
10:50

"Цеснабанк" АҚ облигациялары бойынша купондық сыйақыны төлеу үшін тізімдер жасалды

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-ның 2018 жылғы 27 желтоқсандағы сұратуы бойынша Орталық депозитарий 25.12.2018 (00:00:00) тіркеу күнінде "Цеснабанк" АҚ (ҰСН KZP01Y07E760, KZP02Y08E766, KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765) облигациялары бойынша купондық сыйақыны төлеу үшін тізімдер жасады және жіберді.