29.12.18
12:03

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ облигациялары бойынша купондық сыйақыны төлеу үшін тізім жасалды

"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-ның 2018 жылғы 28 желтоқсандағы сұратуы бойынша Орталық депозитарий 28.12.2018 (00:00:00) тіркеу күнінде "Қазақстан Даму Банкі" АҚ (ҰСН KZP01Y10E822) облигациялары бойынша купондық сыйақыны төлеу үшін тізім жасады және жіберді.