03.01.19
17:26

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2019 жылғы 3 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті TETHYS PETROLEUM LIMITED болып табылатын KYG876361257 атауындағы акциялар қосылды.