10.01.19
17:46

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2019 жылғы 10 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті "Евразия" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ болып табылатын KZ1C00013408 атауындағы жай акциялар қосылды.