11.01.19
11:35

"Сбербанк России" АҚ ЕБ облигациялары өтелді

2019 жылғы 10 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Сбербанк России" АҚ ЕБ болып табылатын ISIN KZ2C00001725 атауындағы облигациялар өтелді.