15.01.19
12:09

"Орда кредит" Кредиттік серіктестігі" ЖШС талап құқығының күші жойылды

2019 жылғы 14 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Орда кредит" Кредиттік серіктестігі" ЖШС болып табылатын ISIN KZRD00000637 талап құқығының күші жойылды.