15.01.19
12:14

"Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ облигациялары өтелді

2019 жылғы 14 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ болып табылатын ISIN KZ2C00000180 атауындағы облигациялар өтелді.