21.01.19
10:24

"Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ облигациялары өтелді

2019 жылғы 16 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Азық-түлік келісім шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ болып табылатын ISIN KZ2С00001691облигациялары өтелді.