21.01.19
16:23

"КазТрансГаз Аймақ" АҚ облигациялары өтелді

2019 жылғы 21 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "КазТрансГаз Аймақ" АҚ болып табылатын ISIN KZ2С00002483 облигациялары өтелді.