24.01.19
08:58

Астана қаласының муниципалдық облигацияларын ішінара мерзімінен бұрын өтеу

2019 жылғы 23 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті Астана қаласының әкімдігі болып табылатын KZZE00000016 атауындағы облигациялар ішінара мерзімінен бұрын өтелді.