25.01.19
10:39

"Еуразиялық Банк" АҚ облигацияларын өтеу

2019 жылғы 24 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Еуразиялық Банк" АҚ болып табылатын KZ2C00001204 атауындағы облигациялар өтелді.