28.01.19
17:38

"Казкоммерц-Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ акциялары шығарылымының күші жойылды

2019 жылғы 28 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Казкоммерц-Life" Өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ болып табылатын KZ1С00003631 атауындағы акциялар шығарылымының күші жойылғандығы тіркелді.