01.02.19
15:33

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мен оның клиенттері арасында операциялық құжаттарды айырбастау үшін Өтініштер нысандарына түзетулер бекітілді

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мен оның клиенттері арасында операциялық құжаттарды айырбастау үшін Өтініштер нысандарына түзетулер бекітілді

Отырысы 2019 жылғы 31 қаңтарда өткізілген "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) Басқармасының шешімімен "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мен оның клиенттері арасында операциялық құжаттарды айырбастау үшін Өтініштер нысандарына (Нысандар) № 1 өзгерістер мен толықтырулар (түзетулер) бекітілді.

Нысанға түзетулер "Doc.KACD" және "Эмитент" жеке кабинеттерін пайдалануға енгізумен байланысты енгізілді.

Түзетулер 2019 жылғы 15 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Түзетулерге сәйкес жаңартылған нысандар Орталық депозитарийдің интернет-сайтының [Нормативтік база] бөлімінің [Операциялық құжаттарды қабылдау мен беру] шағын бөлімінде жарияланды.