13.11.19
17:17

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2019 жылғы 13 қарашада Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) (SEB) болып табылатын US830505AR41 атауындағы халықаралық облигациялар қосылды.