15.11.19
10:25

"Банк ЦентрКредит" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2019 жылғы 15 қарашада Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Банк ЦентрКредит" АҚ болып табылатын KZ2C00004554 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.