21.11.19
10:34

"КЕЛЕШЕК" ААҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 21 қарашада Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "КЕЛЕШЕК" ААҚ болып табылатын KZ1C00003805 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.