22.11.19
17:37

"ТАМЫЗ HOLDING" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2019 жылғы 22 қарашада Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "ТАМЫЗ HOLDING" АҚ болып табылатын KZ1C00007830 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.