25.11.19
16:07

2019 жылғы 19 қарашада өткізілген Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру нәтижелері

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (Орталық депозитарий) 2019 жылғы 19 қарашада Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруінің өткізілгені туралы хабарлайды, оның нәтижелері бойынша мынадай шешімдер қабылданды:

"Депоненттердің жеке шоттарында ашылған, қосалқы шоттарда есептелетін құралдарды "негізгі" бөлімнен "KASE" бөліміне бір жолғы ауыстыру туралы" мәселе бойынша:

1. Орталық депозитарийдің Басқармасы белгілеген күні депоненттер аударымды тіркеуге берген өтініш (бұдан әрі – Өтініш) негізінде депоненттердің жеке шоттарында ашылған, қосалқы шоттарда есептелетін құралдарды "негізгі" бөлімнен "KASE" бөліміне бір жолғы ауыстыру жүзеге асырылсын.

2. Өтініштің төмендегідей болу тиістілігі белгіленсін:

1) XML форматында электронды құжат түрінде берілуі;

2) Орталық депозитарийге FASTI2.F05DEPO3 адресіне ФАСТИ "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК ақпарат тасымалдау жүйесі арқылы берілуі;

3) Орталық депозитарийде Орталық депозитарийдің Басқармасы белгілеген күні Алматы уақытымен 15.00-ге дейін қабылдануы.

3. Орталық депозитарийдің Өтініштерді қабылдауды қамтамасыз етуі үшін депоненттер Орталық депозитарийге одан Өтініштер берілетін ФАСТИ адресінің деректемелерін алдын ала (Орталық депозитарийдің Басқармасы белгілеген күні Алматы уақытымен 18.00-ден кешіктірмей) тапсырулары тиіс.

"Орталық депозитарийдің инвестициялық портфелінің жай-күйін (Орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау нәтижелерін) және 2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Орталық депозитарийдің инвестициялық портфелінің тәуекелдерге ұшырампаздық тәуекелін және нарықтық тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ақпаратты талдау нәтижелері бойынша қорытынды туралы" мәселе бойынша:

Орталық депозитарийдің инвестициялық портфелінің жай-күйін (Орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау нәтижелерін) және 2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Орталық депозитарийдің инвестициялық портфелінің тәуекелдерге ұшырампаздық тәуекелін және нарықтық тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ақпаратты талдау нәтижелері бойынша қорытынды назарға алынсын.

"2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Орталық депозитарийдің қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің мәндерін есептеу туралы" мәселе бойынша:

2019 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Орталық депозитарийдің қаржылық тұрақтылық коэффициенттерінің мәндері назарға алынсын.

"2019 жылғы үшінші тоқсандағы тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ақпарат пен есептер туралы" мәселе бойынша:

2019 жылғы үшінші тоқсандағы тәуекелдерді басқару жүйесі бойынша ақпарат пен есептер назарға алынсын.