27.01.20
15:38

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен электронды құжаттар алмасу кезінде электронды хабарламаларды қалыптастыру үшін анықтамалықтар орналастырылды

[Клиенттерге] бөлімінде [Электронды хабарламалар форматтары] шағын бөлімінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-мен электронды құжаттар алмасу кезінде электронды хабарламаларды қалыптастыру үшін анықтамалықтар орналастырылды.