30.01.20
12:00

"Standard" Сақтандыру компаниясы" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 30 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Standard" Сақтандыру компаниясы" АҚ болып табылатын KZ1C00000801 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.