03.02.20
09:13

"ТРАНСЭНЕРГО" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 31 қаңтарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Трансэнерго" АҚ болып табылатын KZ1С00010131 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.