28.02.20
14:23

"Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 28 ақпанда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Баспана" Ипотекалық ұйымы" АҚ болып табылатын KZ1C00004597 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.