04.03.20
11:27

"CAPITAL FORUM" (КЭПИТАЛ ФОРУМ) АҚ акциялар шығарылымының күшін жою

2020 жылғы 4 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "CAPITAL FORUM" (КЭПИТАЛ ФОРУМ) АҚ болып табылатын KZ1C00007723 атауындағы акциялар шығарылымының күшін жою тіркелді.