18.03.20
10:42

"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ облигацияларын орналастыру және айналысқа жіберу тоқтатылды

2020 жылғы 18 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде эмитенті "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ болып табылатын KZ2C00002855 атауындағы облигацияларды орналастыру және айналысқа жіберу облигацияларды шығару проспектісіне өзгерістер енгізу мәселесі бойынша облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының өткізілуіне байланысты тоқтатылды.