18.03.20
12:57

Қаржы құралдарының анықтамалығына атау қосылды

2020 жылғы 18 наурызда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің қаржы құралдарының анықтамалығына эмитенті "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" ЖАҚ болып табылатын RU0007976965 атауымен Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шығарылған акциялар қосылды.