Қазақша
Сейсенбі, 9 Тамыз 2022 ж. 10:3826
 
Вернуться с закупкам
Чтобы увидеть условия закупок необходимо зарегистрироваться либо пройти авторизацию

2018-11-03 09:00:00

№1, №2 және №3 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметін сатып алу

Тендер шартымен тендер өткізу туралы хабарландыру

№1, №2 және №3 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметі

Сатып алуды ұйымдастырушы почталық және электронды мекенжайы: Самал-1 ы/а, 28, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) келесідей қызметті сатып алу бойынша тендер өткізетіні туралы хабарлайды:

Лот №1. № 1 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметі;

Лот №2. № 2 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметі;

Лот №3. № 3 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметі.

Тендер шарты:

1. Қызметті сатып алу бойынша аталған тендер (лот) үшін бөлінген сомасы көрсетілген қызмет мөлшері:

№ 1 Лот. 3 214 285 (үш миллион екі жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын, ҚҚС-ті есептемегенде;

№2 Лот. 3 214 285 (үш миллион екі жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын, ҚҚС-ті есептемегенде;

№3 Лот. 3 214 285 (үш миллион екі жүз он төрт мың екі жүз сексен бес) теңге 71 тиын, ҚҚС-ті есептемегенде.

2. Сатып алынатын қызметтің техникалық еркшелігі:

№1 Лот. 3 (үш) бетте;

№2 Лот. 3 (үш) бетте;

№3 Лот. 3 (үш) бетте.

3. Маңызды шарттар көрсетілген сатып алу туралы шарттың жобасы (8-бетте) (осы хабарландыруға № 4 қосымша).

4. Қызмет келесі мекенжайы бойынша көрсетіледі:

№1 Лот. Техникалық ерекшелікте көрсетілген маршрутына сәйкес;

№2 Лот. Техникалық ерекшелікте көрсетілген маршрутына сәйкес;

№3 Лот. Техникалық ерекшелікте көрсетілген маршрутына сәйкес.

Сатып алу көлемі – бір қызмет.

5. Қызметті көрсетудің талап етілетін мерзімі: Сатып алу туралы шарт жобасында көрсетілген.

Тендерлік өтінімдерді сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті жеткізушілерге немесе олардың уәкілетті өкілдеріне әдейілеп немесе Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 Әкімшілік-шаруашылық кабинеті мекенжайы бойынша тапсырысты почталық байланысты пайдалану арқылы береді (жібереді).

6. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі 11 сағат 00 минутқа дейін, күні 2018 жылғы 15 қараша, тендердік өтінімдерді тапсыру орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28.

7. Тендерлік өтінімдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 мекенжайында Вице-президент кабинетінде 2018 жылғы 15 қарашада 12 сағат 00 минутта ашылады.

8. Тендер шартын түсіндіру қажеттігі кезінде әлеуетті жеткізушілер 2018 жылғы 9 қараша 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей сатып алуды ұйымдастырушыға жазбаша сұратумен өтініш жасайды.

Әлеуетті жеткізушілер сұратуды сатып алуды ұйымдастырушының келесідей деректемесіне жіберулері қажет: Тел: 262–08–46 (ішкі 351), Электрондық почта мекенжайы: ; почталық (заңды) мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28.

9. Орталық депозитарий сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

1) тендер шартының түсіндірме мәтінін тендер әдісімен Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына жариялайды;

2) тендер шартының түсіндірме мәтінін электрондық почта бойынша сұратудың кімнен түскенін көрсетусіз тендер шартына рұқсат алған әлеуетті жеткізушілерге жібереді.

10. Орталық депозитарий 2018 жылғы 12 қарашада 11 сағат 00 минутта жеке бастама бойынша немесе әлеуетті жеткізушінің сұратуына жауап ретінде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.

Тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген мәтінді Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына немесе электрондық сатып алуды өткізген кезде тендер әдісімен сатып алу порталына орналастырады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі кемінде 5 (бес) күнтізбелік күнге ұзартылады.

11. Тендерге қатысуға тілек білдірген әлеуетті жеткізуші хабарламада белгіленген мерзімде Қағиданың 50 және (немесе) 53-тармағында қарастырылған құжаттарды тапсырады.

.

Тендерлік өтінімді Қағидаға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік түрінде тендерге бөлінген сомадан 1% (бір процент) мөлшерінде немесе Орталық депозитарийдің банктік шотына төмендегідей деректемелер бойынша енгізілетін кепілдік ақша жарнасы жолымен қамтамасыз ету:

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ

БСН 970740000154

050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28-үй

ЖСК: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкісінде KZ706010131000043597

БСК HSBKKZKX

КБе 15.

Қосымша ақпаратты мынадай телефоннан алуға болады:

8 (727) 262–08–46 (ішкі 351).

Тендерлік комиссияның хатшысы

Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің сатып алуларды ұйымдастыру жөніндегі бас маманы А. М. Озбаканов, тел: 262–08–46 (ішкі 351).

Қосымшалар:

1) № 1 қосымша – №1 лот бойынша техникалық ерекшелік;

2) № 2 қосымша – №2 лот бойынша техникалық ерекшелік;

3) № 3 қосымша – №3 лот бойынша техникалық ерекшелік;

4) № 4 қосымша –сатып алу туралы шарт жобасы.


[1] Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидалары.

02.11.201816:53

№1, №2 және №3 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметін сатып алу туралы хабарландыру№1, №2 және №3 алдын-ала белгіленген бағыт бойынша қызметкерлерді қалаішілік арнайы жолаушылар автобусымен тасымалдау (жеткізу-тарату) қызметін сатып алу туралы хабарландыру (50 KB)

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу