Қазақша
Сейсенбі, 9 Тамыз 2022 ж. 10:0602
 
Вернуться с закупкам
Чтобы увидеть условия закупок необходимо зарегистрироваться либо пройти авторизацию

2020-08-25 09:00:00

Брендбукты әзірлеуді қоса алғанда, логотип рестайлингі бойынша қызметті сатып алуға тендер

Брендбукты әзірлеуді қоса алғанда, логотип рестайлингі бойынша қызметі

Тендер шартымен тендер өткізу туралы хабарландыру

Сатып алуды ұйымдастырушы — "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий), почталық және электронды мекенжайы: Самал-1 ы/а, 28, электрондық пошта: немесе келесідей қызметі сатып алу бойынша тендер өткізетіні туралы хабарлайды:

№1 лот. Брендбукты әзірлеуді қоса алғанда, логотип рестайлингі бойынша қызметтері.

Тендер шарты:

1. Қызметті сатып алу бойынша аталған тендер (лот) үшін бөлінген сомасы көрсетілген қызмет саны, ҚҚС-ті есептемегенде:

№1 лот. 4 500 000 (төрт миллион бес жүз) теңге 00 тиынды құрайды.

Өлшем бірлігі-қызмет.

Сатып алудың саны (көлемі) – бір қызмет.

2. Сатып алынатын қызметтің техникалық ерекшелігі және олардың мәнінің шамасы (болған кезде):

№1 лот. Осы хабарландыруға №1 қосымша (7 (жеті) бет, 4 (төрт) парақ).

3. Маңызды шарттары көрсетілген сатып алу туралы шарттың жобасы:

№1 лот. Осы хабарландыруға № 2 қосымша (14 (он төрт) бет, 7 (жеті) парақ).

4. Қызмет келесі мекенжайлар бойынша көрсетіледі:

№1 лот. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28.

5. Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі:

№1 лот. Шарт күшіне енген күннен бастап – 44 (қырық төрт) жұмыс күні ішінде, бірақ 2020 жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей көрсетеді.

Тендерлік өтінімдерді сатып алуды ұйымдастырушыға әлеуетті жеткізушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері әдейілеп немесе Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің кабинеті мекенжайы бойынша тапсырысты почталық байланысты пайдалану арқылы береді (жібереді).

6. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі 11 сағат 00 минутқа дейін, күні 2020 жылғы 7 қыркүйек, тендерлік өтінімдерді тапсыру орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28, Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің кабинеті.

7. Тендерлік өтінімдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 мекенжайында Орталық депозитарийде 2020 жылғы 7 қыркүйекте 12 сағат 00 минутта ашылады.

8. Тендер шартын түсіндіру қажеттігі кезінде әлеуетті жеткізушілер 2020 жылғы
1 қыркүйек 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей сатып алуды ұйымдастырушыға жазбаша сұратумен өтініш жасайды.

Әлеуетті жеткізушілер сұратуды сатып алуды ұйымдастырушының келесідей деректемесіне жіберулері қажет: Тел: 262–08–46 (ішкі 350), электрондық почта мекенжайы: немесе почталық (заңды) мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28.

9. Орталық депозитарий сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

1) тендер шартының түсіндірме мәтінін Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына жариялайды;

2) тендер шартының түсіндірме мәтінін электрондық почта бойынша сұратудың кімнен түскенін көрсетпестен тендер шартына рұқсат алған әлеуетті жеткізушілерге жібереді.

10. Орталық депозитарий 2020 жылғы 3 қыркүйектін 11 сағат 00 минутта жеке бастама бойынша немесе әлеуетті жеткізушінің сұратуына жауап ретінде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.

Тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген мәтінді Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына орналастырады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі кемінде 5 (бес) күнтізбелік күнге ұзартылады.

11. Тендерге қатысуға тілек білдірген әлеуетті жеткізуші хабарламада белгіленген мерзімде Қағиданың 50 және/немесе 53-тармағында[1] қарастырылған құжаттарды тапсырады.

.

Тендерлік өтінімді Қағидаға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік түрінде тендерге бөлінген сомадан 1% (бір процент) мөлшерінде немесе Орталық депозитарийдің банктік шотына төмендегідей деректемелер бойынша енгізілетін кепілдік ақша жарнасы жолымен қамтамасыз ету:

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ

БСН 970740000154

050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28-үй

ЖСК: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкісінде KZ706010131000043597

БСК HSBKKZKX

КБе 15

Қосымша ақпаратты мынадай телефоннан алуға болады:

8 (727) 262–08–46 (вн. 350).

Тендерлік комиссия хатшысы: Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің бас маманы Ш7А7 Еменов, тел: 262–08–46 (ішкі нөмір 350), электрондық пошта адресі OzbakanоvA@kacd.kz.

Қосымшалар:

1) № 1 қосымша – техникалық ерекшелік (7 (жеті) бет, 4 (төрт) парақ);

2) № 2 қосымша – сатып алу туралы шарттың жобасы (13 (он үш) бет, 7 (жеті) парақ).


[1]Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидалары.

24.08.202018:25

Брендбукты әзірлеуді қоса алғанда, логотип рестайлингі бойынша қызметін сатып алу туралы хабарландыруБрендбукты әзірлеуді қоса алғанда, логотип рестайлингі бойынша қызметін сатып алу туралы хабарландыру (53 KB)

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу