Қазақша
Сейсенбі, 9 Тамыз 2022 ж. 09:5354
 
Вернуться с закупкам
Чтобы увидеть условия закупок необходимо зарегистрироваться либо пройти авторизацию

2021-01-01 09:00:00

Серверлік модульдік жүйелерге техникалық қолдауды ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу

Серверлік модульдік жүйелерге техникалық қолдауды ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметті сатып алу бойынша тендер шартымен тендер өткізу туралы хабарландыру

Сатып алуды ұйымдастырушы — "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий), почталық және электронды мекенжайы: Самал-1 ы/а, 28, электрондық почта: , серверлік модульдік жүйелерге техникалық қолдауды ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу бойынша тендер өткізетіні туралы хабарлайды:

Тендер шарты:

Қызметті сатып алу бойынша аталған тендер (лот) үшін бөлінген сомасы көрсетілген қызмет саны ҚҚС-ті есептемегенде, 15 425 892 теңге (он бес миллион төрт жүз жиырма бес мың сегіз жүз тоқсан екі) 86 тиынды құрайды:

2. Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі және олардың мәнінің шамасы (болған кезде): Осы хабарландыруға № 1 қосымша (3 (үш) бетте, 3 (үш) парақта).

3. Маңызды шарттары көрсетілген сатып алу туралы шарттың жобасы: Осы хабарландыруға № 2 қосымша (11 (он бір) бетте, 11 (он бір) парақта).

4. Қызмет келесідей мекенжайларда көрсетіледі: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Самал-1 ы/а, 28.

5. Қызмет көрсетудің талап етілетін мерзімі: Техникалық қолдау әрекеті басталған күннен бастап он екі күнтізбелік ай. Техникалық қолдау әрекетінің басталуы тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған сатып алулар туралы шарт күшіне енген күннен бастап, алайда 2021 жылғы 1 қаңтардан бері 21 (жиырма бір) күнтізбелік күнді құрайтын кезеңге келуі тиіс.

Тендерлік өтінімдерді сатып алуды ұйымдастырушыға әлеуетті жеткізушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері әдейілеп немесе Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 мекенжайына Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің кабинетіне тапсырысты почталық байланысты пайдалану арқылы береді (жібереді).

6. Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі 11 сағат 00 минутқа дейін, күні 2021 жылғы "11" қаңтарда, тендерлік өтінімдерді тапсыру орны: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28, Әкімшілік-шаруашылық бөлімінің кабинеті.

7. Тендерлік өтінімдер Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28 мекенжайында Орталық депозитарийде 2021 жылғы "11" қаңтарда 12 сағат 00 минутта ашылады.

8. Тендер шартын түсіндіру қажеттігі кезінде әлеуетті жеткізушілер 2021 жылғы "06" қаңтарда 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей сатып алуды ұйымдастырушыға жазбаша сұратумен өтініш жасайды.

Әлеуетті жеткізушілер сұратуды сатып алуды ұйымдастырушының келесідей деректемесіне жіберулері қажет: Тел: 262–08–46 (ішкі 352), электрондық почтаның адресі: ; почталық (заңды) мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28.

9. Орталық депозитарий сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

1) тендер шартының түсіндірме мәтінін Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына жариялайды;

2) тендер шартының түсіндірме мәтінін электрондық почта бойынша сұратудың кімнен түскенін көрсетусіз тендер шартына рұқсат алған әлеуетті жеткізушілерге жібереді.

10. Орталық депозитарий 2021 жылғы "08" қаңтарда 18 сағат 00 минуттан кешіктірмей жеке бастамасы бойынша немесе әлеуетті жеткізушінің сұратуына жауап ретінде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді.

Тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде тендер шартына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген мәтінді Орталық депозитарийдің интернет-ресурсына орналастырады.

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың түпкілікті мерзімі кемінде 5 (бес) күнтізбелік күнге ұзартылады.

11. Тендерге қатысуға ниет білдірген әлеуетті жеткізуші хабарламада белгіленген мерзімде Қағиданың 50 және/немесе 53-тармағында[1] қарастырылған құжаттарды тапсырады.

.

Тендерлік өтінімді Қағидаға 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктік кепілдік түрінде тендерге бөлінген сомадан 1% (бір процент) мөлшерінде немесе Орталық депозитарийдің банктік шотына төмендегідей деректемелер бойынша енгізілетін кепілдік ақша жарнасы жолымен қамтамасыз ету:

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ

БСН 970740000154

050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-1 ы/а, 28

ЖСК: "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкісінде KZ706010131000043597

БСК HSBKKZKX

КБе 15

Қосымша ақпаратты төмендегі телефоннан алуға болады:

8 (727) 262–08–46 (вн. 352).

Тендерлік комиссияның хатшысы: Әкімшілік-шаруашылық бөлімі бастығының орынбасары Ш. А. Еменов, тел: 262–08–46 (ішкі нөмір 352).

Қосымшалар:

1) № 1 қосымша – техникалық ерекшелік (3 (үш) бетте, 3 (үш) парақта).

2) № 2 қосымша – сатып алу туралы шарттың жобасы (11 (он бір) бетте, 11 (он бір) парақта).


[1]Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 192 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидалары.

31.12.202015:39

Серверлік модульдік жүйелерге техникалық қолдауды ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы хабарландыруСерверлік модульдік жүйелерге техникалық қолдауды ұзартуды (жаңартуды) ұсыну бойынша қызметтерді сатып алу туралы хабарландыру (46 KB)

Сайт бойынша іздеу

Жаңалықтарға жазылу