Қазақша
Сейсенбі, 20 Тамыз 2019 ж. 04:4648

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZW100011342 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-08-02 2019-11-01 100.00 KZT     2019-11-01  
KZ2C00006146 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-02 2029-06-10 1 000.00 KZT     2029-06-10  
KZ2C00006138 Мем­ле­кеттік емес АҚ САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, БЛОК "Б" 081140000436 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-08-01 2034-05-14 1 000.00 KZT     2034-05-14  
KZW100011334 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-31 2019-08-28 100.00 KZT     2019-08-28  
KZPF00000488 Мем­ле­кеттік емес ИЖИҚ ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ АРА­ЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫ "HA­LYK-ВА­ЛЮТ­НЫЙ"- БК АҚ "ҚАЗАҚСТАН ХА­ЛЫҚ БАНКІНІҢ "HA­LYK FI­NAN­CE" ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ"     АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-30   1 000.00 KZT        
KZW100011326 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-26 2020-01-24 100.00 KZT     2020-01-24  
KZW100011318 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-24 2019-08-21 100.00 KZT     2019-08-21  
KZW100011300 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-19 2019-10-18 100.00 KZT     2019-10-18  
US912796SZ37 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-07-18 2020-07-16 1.00 USD 1.00 USD   2020-07-16  
KZW100011292 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-17 2019-08-14 100.00 KZT     2019-08-14  
KZW100011284 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-12 2020-07-10 100.00 KZT     2020-07-10  
KZW100011276 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-07-10 2019-08-07 100.00 KZT     2019-08-07  
KZ1C00002427 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00002430 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-10     252.50 KZT      
KZW100011268 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-07-03 2019-07-31 100.00 KZT     2019-07-31  
KZ1C00008218 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AS­TA­NA" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ 27 101040011375 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-07-02   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011250 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-06-28 2019-12-27 100.00 KZT     2019-12-27  
KZ2C00006062 Мем­ле­кеттік емес АҚ АЛЬ­ФА-БАНК ЕНШІЛЕС БАНКІ 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , МА­САН­ЧИ К-СІ, 57А   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00006070 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2026-05-22 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-22  
KZ2C00006120 Мем­ле­кеттік емес АҚ АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-28 2024-06-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-06-01  
KZ2C00006054 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2033-10-11 100.00 KZT 100.00 KZT   2033-10-11  
KZ2C00006047 Мем­ле­кеттік емес АҚ АГ­РАРЛЫҚ НЕ­СИЕ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , ИМА­НОВ К-СІ 11, НҰРСӘУЛЕТ-1 БО   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2020-06-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-06-21  
KZ2C00006088 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-27 2029-05-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-05-05  
KZW100011243 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-06-26 2019-07-24 100.00 KZT     2019-07-24  
KZW100011235 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-06-21 2020-06-19 100.00 KZT     2020-06-19  
KZW100011219 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-06-19 2019-09-20 100.00 KZT     2019-09-20  
KZW100011227 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-06-19 2019-12-20 100.00 KZT     2019-12-20  
KZ2C00006013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "BANK RBK" БАНКІ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-18 2026-05-11 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-11  
KZ2C00006021 Мем­ле­кеттік емес АҚ "BANK RBK" БАНКІ" 050012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ӘДИ ШӘРІПОВ К-СІ, 84-ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-18 2026-05-12 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-12  
KZW100011201 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-06-12 2019-07-10 100.00 KZT     2019-07-10  
KZPF00000470 Мем­ле­кеттік емес ИЖИҚ ИН­ВЕСТИ­ЦИ­ЯЛЫҚ АРА­ЛЫҚ ПАЙ ҚОРЫ "ЦЕНТРКРЕ­ДИТ-ВА­ЛЮТА­ЛЫҚ", БК АҚ "BCC IN­VEST"- АҚ "БАНК ЦЕНТРКРЕ­ДИТ" ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ   030640007360 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-12   1 000.00 USD 252.50 KZT      
KZW100011193 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-06-07 2020-06-05 100.00 KZT     2020-06-05  
KZ2C00005981 Мем­ле­кеттік емес АҚ ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ БАНК 480002, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 56   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2026-05-01 100.00 KZT 100.00 KZT   2026-05-01  
KZ1C00010610 Мем­ле­кеттік емес АҚ ОҢТҮСТІК АС­ТА­НА ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОМ­ПА­НИ­ЯСЫ АЛ­МА­ТЫ Қ. , ҒАБ­ДУЛЛИН К-СІ, 88 А   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07   10 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005973 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК ДЕ­ВЕЛОП­МЕНТ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУД. , СА­РЫ­АРҚА ДАҢҒ. , 6-ҮЙ, 6-ҚАБАТ, 610-ОФИС 081140011838 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2029-04-15 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2029-04-15  
KZ2C00005957 Мем­ле­кеттік емес АҚ ЖЫЛ­ЖЫ­МАЙ­ТЫН МҮЛІК ҚОРЫ САМҰРЫҚ-ҚАЗЫ­НА 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, Д. ҚОНА­ЕВ К-СІ, 12/1 090340012961 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2020-07-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-07-01  
KZ2C00005965 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-06-07 2022-06-10 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2022-06-10  
KZW100011185 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-06-05 2019-07-03 100.00 KZT     2019-07-03  
KZMJ00000537 Мем­ле­кеттік МК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40     ай­на­лыс­та 2019-06-03 2021-06-03 1 000.00 KZT     2021-06-03  
KZW100011177 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-29 2019-06-26 100.00 KZT     2019-06-26  
KZ1C00007517 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН" РЕС­ПУБЛИ­КАЛЫҚ ТЕ­ЛЕРА­ДИ­ОКОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУД. , ҚОНА­ЕВ К-СІ, 4-ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-29   10 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005932 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚТЕ­ЛЕКОМ АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, АБАЙ Д-ЛЫ, 31   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-28 2026-04-21 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2026-04-21  
KZMJ00000529 Мем­ле­кеттік АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140000549   ай­на­лыс­та 2019-05-28 2021-05-28 1 000.00 KZT     2021-05-28  
KZW100011169 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-05-24 2019-11-22 100.00 KZT     2019-11-22  
KZW100011151 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-22 2019-06-19 100.00 KZT     2019-06-19  
KZ2C00005924 Мем­ле­кеттік емес АҚ R.G.BRANDS 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 212-Б   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21 2024-04-24 1.00 KZT 1.00 KZT   2024-04-24  
KZ2C00005908 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005916 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ДА­МУ БАНКІ 473000, АС­ТА­НА Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА Д-ЛЫ, 66/1 010540001007 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-21 2024-04-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2024-04-23  
KZ1C00007590 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛАР АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ӘУЕЗОВ К-СІ, 71 000740000728 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-20   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011144 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-05-17 2020-05-15 100.00 KZT     2020-05-15  
KZW100011136 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-15 2019-06-12 100.00 KZT     2019-06-12  
KZ1C00005982 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН­ДЫҚ ИН­ДУСТ­РИЯ ДА­МЫТУ ИНС­ТИ­ТУТЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 25-ҮЙ 100640016414 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-15   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011128 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-08 2019-06-05 100.00 KZT     2019-06-05  
KZ2C00005874 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2019-05-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-05-23  
KZ2C00005882 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2019-05-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-05-23  
KZ2C00005890 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖО­ЛЫ ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 98   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-08 2019-05-23 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-05-23  
KZW100011110 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-03 2019-08-02 100.00 KZT     2019-08-02  
KZAJ00000044 Мем­ле­кеттік ЗТ МЕМ­КЕ­ЛЕТТІК МЕ­КЕМЕ АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫНЫҢ ӘКІМІНІҢ АП­ПА­РАТЫ 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РЕС­ПУБЛИ­КА АЛАҢЫ 4     ай­на­лыс­та 2019-05-03 2021-05-03 1 000.00 KZT     2021-05-03  
KZ1C00005271 Мем­ле­кеттік емес АҚ ОРИ­КА-ҚАЗАҚСТАН 070002, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , БА­ЖОВ К-СІ, 103   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-03   356.25 KZT 252.50 KZT      
KZW100011102 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-05-02 2019-05-29 100.00 KZT     2019-05-29  
KZ1C00009679 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 050013, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ К-СІ, 26 А 100840016104 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-05-02   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZMJ00000503 Мем­ле­кеттік ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140001329   ай­на­лыс­та 2019-04-29 2021-04-29 1 000.00 KZT     2021-04-29  
KZW100011094 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-04-26 2019-10-25 100.00 KZT     2019-10-25  
KZW100011086 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-04-24 2019-05-22 100.00 KZT     2019-05-22  
KZ1C00010339 Мем­ле­кеттік емес АҚ ЖЕЗҚАЗҒАН-ЭЙР ӘУЕ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ (ZHE­ZA­IR) ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , ӘУЕЖАЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-24   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1P00010672 Мем­ле­кеттік емес АҚ ЖЕЗҚАЗҒАН-ЭЙР ӘУЕ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ (ZHE­ZA­IR) ҚАРАҒАН­ДЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , ӘУЕЖАЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-04-24   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZMJ00000495 Мем­ле­кеттік СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ 150011, ПЕТ­РО­ПАВЛ Қ. , ҚАЗАҚСТАН КОНС­ТИ­ТУЦИЯ 58 КӨШЕСІ 141140001051   ай­на­лыс­та 2019-04-22 2021-04-22 1 000.00 KZT     2021-04-22  
KZW100011078 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-04-17 2019-05-15 100.00 KZT     2019-05-15  
KZMJ00000453 Мем­ле­кеттік АҚТӨБЕ ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140000836   ай­на­лыс­та 2019-04-16 2021-04-16 1 000.00 KZT     2021-04-16  
KZW100011060 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-04-12 2019-07-12 100.00 KZT     2019-07-12  
KZW100011052 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-04-10 2019-05-08 100.00 KZT     2019-05-08  
KZMJ00000487 Мем­ле­кеттік ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ 120003, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , БЕЙ­БА­РЫС СУЛ­ТАН К-СІ, 1-ҚҰРЫ­ЛЫС 141140001775   ай­на­лыс­та 2019-04-10 2021-04-10 1 000.00 KZT     2021-04-10  
KZW100011045 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-04-05 2020-04-03 100.00 KZT     2020-04-03  
US912796SL41 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-04-04 2019-10-03 1.00 USD 1.00 USD   2019-10-03  
KZW100011037 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-04-03 2019-05-02 100.00 KZT     2019-05-02  
KZMJ00000479 Мем­ле­кеттік МК АТЫ­РАУ ОБ­ЛЫ­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77     ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZMJ00000461 Мем­ле­кеттік МК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40     ай­на­лыс­та 2019-04-03 2021-04-03 1 000.00 KZT     2021-04-03  
KZW100011029 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-03-29 2019-09-27 100.00 KZT     2019-09-27  
KZ1C00009513 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАЙҚОҢЫР (БАЙ­КО­НУР)" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 120008, Г. КЫ­ЗЫЛОР­ДА, УЛ. ЖЕЛ­ТОКСАН, Д. 42, 11 ЭТАЖ 110140002973 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-28   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100011011 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-03-27 2019-04-24 100.00 KZT     2019-04-24  
KZW100011003 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-03-26 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZW100010997 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-03-20 2019-04-17 100.00 KZT     2019-04-17  
KZ1C00004134 Мем­ле­кеттік емес АҚ ХА­БАР АГЕНТТІГІ АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, СА­РЫ­АРҚА Д-ЛЫ, 30   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-19   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100010989 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-03-15 2020-03-13 100.00 KZT     2020-03-13  
KZW100010971 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-03-13 2019-04-10 100.00 KZT     2019-04-10  
KZ1C00008242 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­ТЕХНО­ЛОГИ­ЯЛАР" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 25-ҮЙ 020240003004 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-12   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00010008 Мем­ле­кеттік емес АҚ АС­ТА­НА МЕ­ДИЦИ­НА УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА АУДА­НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 49 А 080940008218 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-11   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2C00005833 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БАС­ПА­НА" ИПО­ТЕКА­ЛЫҚ ҰЙЫМЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   180640012505 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-03-11 2020-04-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2020-04-05  
KZSJ00000044 Мем­ле­кеттік ШЫМ­КЕНТ ҚАЛА­СЫ ӘКІМДІГІ   180740018756   ай­на­лыс­та 2019-03-07 2021-03-07 1 000.00 KZT     2021-03-07  
KZW100010963 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-03-06 2019-04-03 100.00 KZT     2019-04-03  
KZMJ00000438 Мем­ле­кеттік АҚМО­ЛА ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140001150   ай­на­лыс­та 2019-03-04 2021-03-04 1 000.00 KZT     2021-03-04  
KZW100010955 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-27 2019-03-27 100.00 KZT     2019-03-27  
KZMJ00000446 Мем­ле­кеттік ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ 140000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ-СЫ, КА­ИР­БА­ЕВ К-СІ, 32 141140000456   ай­на­лыс­та 2019-02-27 2021-02-27 1 000.00 KZT     2021-02-27  
KZ1C00010966 Мем­ле­кеттік емес АҚ АЛА­ТАУ ҚОНАҚ ҮЙІ АС­ТА­НА Қ. , ИР­ЧЕНКО К-СІ, 14 020240002363 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00001866 Мем­ле­кеттік емес АҚ ЗЕР­ДЕ ҰЛТТЫҚ АҚПА­РАТ­ТЫҚ КОМ­МУ­НИКА­ЦИ­ЯЛЫҚ ХОЛ­ДИНГІ 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ 1 К-СІ, АСЫЛ ТАУ БО   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-26   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ2D00005790 Мем­ле­кеттік емес ЗТ ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ДА­МУ БАНКІ 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005808 Мем­ле­кеттік емес ЗТ ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ДА­МУ БАНКІ 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
өтелінген 2019-02-25 2019-06-05 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2019-06-05  
KZ2D00005816 Мем­ле­кеттік емес ЗТ ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ДА­МУ БАНКІ 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2D00005824 Мем­ле­кеттік емес ЗТ ЕУРА­ЗИ­ЯЛЫҚ ДА­МУ БАНКІ 050051, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ДОС­ТЫҚ ДАҢҒЫЛЫ, 220   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-25   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW100010948 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-02-22 2019-08-23 100.00 KZT     2019-08-23  
KZMJ00000420 Мем­ле­кеттік ҚОС­ТА­НАЙ ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ 110000, ҚОС­ТА­НАЙ Қ-СЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢ. , 66 950440000516   ай­на­лыс­та 2019-02-22 2021-02-22 1 000.00 KZT     2021-02-22  
KZ1C00006956 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАҚСТАН ИН­ЖИ­НИРИНГ ҰЛТТЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, ҚОНА­ЕВ К-СІ, 10   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-21   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100010930 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-20 2019-03-20 100.00 KZT     2019-03-20  
KZZJ00000052 Мем­ле­кеттік МК АС­ТА­НА ҚАЛА­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 473000, АС­ТА­НА Қ. , УАЛИ­ХАНОВ К-СІ, 2     ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20  
KZMJ00000404 Мем­ле­кеттік БА­ТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140001517   ай­на­лыс­та 2019-02-20 2021-02-20 1 000.00 KZT     2021-02-20  
KZW100010922 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-19 2019-02-26 100.00 KZT     2019-02-26  
KZ1C00008929 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҰЛТТЫҚ СЕЙ­СМО­ЛОГИ­ЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ ЖӘНЕ ЗЕРТ­ТЕУ ОР­ТА­ЛЫҒЫ" 050060, АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, БОС­ТАНДЫҚ АУДА­НЫ, ӘЛ-ФА­РАБИ ДАҢҒЫЛЫ, 75А-ҮЙ 150440001248 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-02-19   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW100010914 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-18 2019-02-25 100.00 KZT     2019-02-25  
KZW100010898 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-15 2019-02-22 100.00 KZT     2019-02-22  
KZW100010906 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-15 2019-05-17 100.00 KZT     2019-05-17  
KZW100010880 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-14 2019-02-21 100.00 KZT     2019-02-21  
KZMJ00000412 Мем­ле­кеттік ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ ӘКІМДІГІ   141140002347   ай­на­лыс­та 2019-02-14 2021-02-14 1 000.00 KZT     2021-02-14  
US912796UX50 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-02-14 2019-04-16 1.00 USD 1.00 USD   2019-04-16  
KZW100010864 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-13 2019-02-20 100.00 KZT     2019-02-20  
KZW100010872 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-13 2019-03-13 100.00 KZT     2019-03-13  
KZW100010856 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-12 2019-02-19 100.00 KZT     2019-02-19  
KZW100010849 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-11 2019-02-18 100.00 KZT     2019-02-18  
KZW100010823 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-08 2019-02-15 100.00 KZT     2019-02-15  
KZW100010831 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-02-08 2020-02-07 100.00 KZT     2020-02-07  
KZW100010815 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-07 2019-02-14 100.00 KZT     2019-02-14  
KZW100010799 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-06 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZW100010807 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-06 2019-03-06 100.00 KZT     2019-03-06  
XS1940060046 Ше­телдік ЗТ IN­TERNA­TI­ONAL FI­NAN­CE COR­PO­RATI­ON     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-02-06 2021-02-07 1.00 KZT 1.00 KZT   2021-02-07  
KZW100010781 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-05 2019-02-12 100.00 KZT     2019-02-12  
KZW100010773 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-04 2019-02-11 100.00 KZT     2019-02-11  
KZW100010765 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-02-01 2019-02-08 100.00 KZT     2019-02-08  
KZW100010757 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-31 2019-02-07 100.00 KZT     2019-02-07  
US912796RY70 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-31 2020-01-30 1.00 USD 1.00 USD   2020-01-30  
KZKD00001079 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33     ай­на­лыс­та 2019-01-30 2037-02-11 1 000.00 KZT     2037-02-11  
KZW100010732 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-30 2019-02-06 100.00 KZT     2019-02-06  
KZW100010740 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-30 2019-02-27 100.00 KZT     2019-02-27  
KZW100010724 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-29 2019-02-05 100.00 KZT     2019-02-05  
KZW100010716 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-28 2019-02-04 100.00 KZT     2019-02-04  
KZW100010690 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-25 2019-02-01 100.00 KZT     2019-02-01  
KZW100010708 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-25 2019-07-26 100.00 KZT     2019-07-26  
KZW100010682 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-24 2019-01-31 100.00 KZT     2019-01-31  
KZW100010666 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-23 2019-01-30 100.00 KZT     2019-01-30  
KZW100010674 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-23 2019-02-20 100.00 KZT     2019-02-20  
KZ2C00005783 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПРОБ­ЛЕ­МАЛЫҚ КРЕ­ДИТ­ТЕР ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ ҚАЛА­СЫ, ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ КӨШЕСІ, 67 ҮЙ 120140005984 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-23 2034-02-01 1 000.00 KZT 1 000.00 KZT   2034-02-01  
KZW100010658 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-22 2019-01-29 100.00 KZT     2019-01-29  
KZW100010641 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-21 2019-01-28 100.00 KZT     2019-01-28  
KZW100010625 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-18 2019-01-25 100.00 KZT     2019-01-25  
KZW100010633 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     ай­на­лыс­та 2019-01-18 2020-01-17 100.00 KZT     2020-01-17  
KZW100010617 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-17 2019-01-24 100.00 KZT     2019-01-24  
KZW100010591 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-16 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KZW100010609 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-16 2019-02-13 100.00 KZT     2019-02-13  
KZW100010583 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-15 2019-01-22 100.00 KZT     2019-01-22  
US912796US65 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
өтелінген 2019-01-15 2019-03-12 1.00 USD 1.00 USD   2019-03-12  
KZPF00000371 Мем­ле­кеттік емес ЖЖИҚ "STO­NEHED­GE CA­PITAL" ЖПИҚ - БК АҚ "CA­IFC IN­VEST­MENT GRO­UP"     АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2019-01-15   1 000.00 USD 252.50 KZT      
KZW100010575 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-14 2019-01-21 100.00 KZT     2019-01-21  
KZW100010559 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-11 2019-01-18 100.00 KZT     2019-01-18  
KZW100010567 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-11 2019-04-12 100.00 KZT     2019-04-12  
KZW100010542 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-10 2019-01-17 100.00 KZT     2019-01-17  
KZW100010526 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-09 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZW100010534 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-09 2019-02-06 100.00 KZT     2019-02-06  
KZW100010518 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-08 2019-01-15 100.00 KZT     2019-01-15  
KZW1KD074881 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2019-01-04 2019-01-11 100.00 KZT     2019-01-11  
KZW100010385 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-04 2019-01-11 100.00 KZT     2019-01-11  
KZW1KD074873 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2019-01-03 2019-01-10 100.00 KZT     2019-01-10  
KZW100010369 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2019-01-03 2019-01-10 100.00 KZT     2019-01-10  
US912796RT85 Ше­телдік ЗТ     ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2019-01-03 2020-01-02 1.00 USD 1.00 USD   2020-01-02  
KZW1KD104860 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-29 2019-01-08 100.00 KZT     2019-01-08  
KZW100010476 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-29 2019-01-08 100.00 KZT     2019-01-08  
KZW1KD074840 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-28 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZW1KM064858 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-28 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZW100010450 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-28 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZW100010468 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-28 2019-06-28 100.00 KZT     2019-06-28  
KZP01Y07E752 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00002871 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-28   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW1KD074832 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-27 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW100010443 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-27 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD084815 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-26 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD284829 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-26 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KZW100010427 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-26 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW100010435 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-26 2019-01-23 100.00 KZT     2019-01-23  
KYG876361257 Ше­телдік ЗТ TET­HYS PET­RO­LE­UM LI­MITED БО­РОУ ХА­УС, 3, ПРЭ К-СІ, СЕНТ-ПИ­ТЕР-ПОРТ Қ. , ГЕРН­СИ, GY11EF, НОР­МАНД АРАЛ­ДА­РЫ, ҰЛЫБ­РИ­ТАНИЯ   ЗТ EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
ЗТ ;
ай­на­лыс­та 2018-12-26   0.49 CAD 175.20 KZT      
KZW1KD104803 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-25 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZW100010419 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-25 2019-01-04 100.00 KZT     2019-01-04  
KZMJKY020699 Мем­ле­кеттік МК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40     күші жойылған 2018-12-25 2020-12-25 1 000.00 KZT     2020-12-25  
KZMJ00000396 Мем­ле­кеттік МК ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБ­ЛЫ­СЫНЫҢ ӘКІМДІГІ 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40     ай­на­лыс­та 2018-12-25 2020-12-25 1 000.00 KZT     2020-12-25  
KZ1C55020016 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАГ­РО ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-25   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZ1C00007210 Мем­ле­кеттік емес АҚ ҚАЗАГ­РО ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 36 070140002180 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-25   1 000.00 KZT 252.50 KZT      
KZW1KD104795 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-24 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW100010401 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-24 2019-01-03 100.00 KZT     2019-01-03  
KZW1KD074782 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-21 2018-12-28 100.00 KZT     2018-12-28  
KZW1KD074774 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-20 2018-12-27 100.00 KZT     2018-12-27  
KZP05M18E753 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-20   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00005734 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-20   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZW1KD074758 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-19 2018-12-26 100.00 KZT     2018-12-26  
KZW1KD284761 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-19 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZW100010351 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-19 2019-01-16 100.00 KZT     2019-01-16  
KZ2C0Y15G093 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-19   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZ2C00005718 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-19   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT      
KZW1KD914748 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     күші жойылған 2018-12-14 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
KZW1KD074733 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-14 2018-12-21 100.00 KZT     2018-12-21  
KZW100010336 Мем­ле­кеттік МК ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21     өтелінген 2018-12-14 2019-03-15 100.00 KZT     2019-03-15  
KZP04Y03E755 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ2C00005700 Мем­ле­кеттік емес АҚ "НҰРБАНК" 050010, АЛ­МА­ТЫ Қ. , БОС­ТАНДЫҚ АУД. , АБАЯ ДАҢҒ. , 10 "В" ҮЙ   АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 2018-12-14   100.00 KZT 100.00 KZT      
KZ1C58330016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AS­TA­NA" ӘЛЕ­УМЕТТІК-КӘСІПКЕРЛІК КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ АУДА­НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ 27 101040011375 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   1.00 KZT 252.50 KZT      
KZP04M87F618 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БӘЙ­ТЕ­РЕК" ҰЛТТЫҚ БАСҚАРУ­ШЫ ХОЛ­ДИНГІ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ҚОНА­ЕВ К-СІ 8, "ИЗУМ­РУД ОРА­МЫ" БО, "Б" БЛО­ГЫ 130540020197 АҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 2018-12-14   1 000.00 KZT 1 000.00 KZT