Қазақша
Сәрсенбі, 6 Шілде 2022 ж. 02:0431

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ96K1003A09 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-27 2000-03-10 100.00 KZT     2000-03-10  
KZ8SK2402A08 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-26 2000-02-24 100.00 KZT     2000-02-24  
KZ46L2707A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-25 2000-07-27 100.00 KZT     2000-07-27  
KZ4CL2501A17 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-24 2001-01-25 100.00 USD     2001-01-25  
KZ8LK1102A00 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-20 2000-02-11 100.00 KZT     2000-02-11  
KZ97K0903A01 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-19 2000-03-09 100.00 KZT     2000-03-09  
KZ49L1910A08 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-18 2000-10-19 100.00 USD     2000-10-19  
US900123AL40 Ше­телдік ЗТ THE RE­PUB­LIC OF TUR­KEY     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2000-01-18 2030-01-15 1.00 USD 1.00 USD   2030-01-15  
KZ46L1407A01 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-14 2000-07-14 100.00 KZT     2000-07-14  
KZ97K0303A07 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-13 2000-03-03 100.00 KZT     2000-03-03  
KZ95K1702A04 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-12 2000-02-17 100.00 KZT     2000-02-17  
KZ43L1304A08 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-11 2000-04-13 100.00 KZT     2000-04-13  
KZ43L0704A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-07 2000-04-07 100.00 KZT     2000-04-07  
KZ8EK2101A08 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-06 2000-01-21 100.00 KZT     2000-01-21  
KZ95K1002A01 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 2000-01-05 2000-02-10 100.00 KZT     2000-02-10  
KZ43L0604A07 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 2000-01-04 2000-04-06 100.00 KZT     2000-04-06  
IE00BBGT3753 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2000-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US7185461040 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2000-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
US98980A1051 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 2000-01-01   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ49L2609A02 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-28 2000-09-26 100.00 USD     2000-09-26  
KZ71L2612A08 Мем­ле­кеттік ЗТ ХА­ЛЫҚАРА­ЛЫҚ ҚАЙ­ТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДА­МУ БАНКІ АҚШ, ВА­ШИНГ­ТОН, 1818 H К-СІ     өтелінген 1999-12-28 2000-12-26 100.00 USD     2000-12-26  
KZ97K1502A04 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-12-28 2000-02-15 100.00 KZT     2000-02-15  
KZ1C41591412 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАГ­РОҚАР­ЖЫ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, КЕ­НЕСА­РЫ К-СІ, 51, ВП-4 991240000043 ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1999-12-28   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ4CL2612A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-27 2000-12-26 100.00 USD     2000-12-26  
KZ8SK2501A08 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-12-27 2000-01-25 100.00 KZT     2000-01-25  
KZ46L2306A01 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-24 2000-06-23 100.00 USD     2000-06-23  
KZ71K2512A00 Мем­ле­кеттік Шығыс Қазақстан об­лы­сы әкімдігі 492000, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ГОРЬ­КИЙ К-СІ, 40 050140003165   өтелінген 1999-12-24 2000-12-25 100.00 USD     2000-12-25  
KZ97K1102A08 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-12-24 2000-02-11 100.00 KZT     2000-02-11  
KZ1C00690411 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ҚАЗАҚСТАН ИН­ДУСТ­РИЯ БАНКІ" 486050, ШЫМ­КЕНТ Қ. , Г. ИЛЯ­ЕВ К-СІ, 47   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1999-12-24   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ4CL2212A09 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-23 2000-12-22 100.00 KZT     2000-12-22  
KZ46L2106A03 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-22 2000-02-17 100.00 KZT     2000-02-17  
KZ43L2303A07 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-21 2000-03-23 100.00 KZT     2000-03-23  
KZ1C18722123 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ME­GA CEN­TER SHYM­KENT" 160050, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ТӘУКЕ ХАН Д-ЛЫ 940640001410 ЗТБ БІРІНШІ ТӘУЕЛСІЗ ТІРКЕ­УШІ;
күші жойылған 1999-12-21   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46L2206A02 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-20 2000-02-17 100.00 KZT     2000-02-17  
KZ1C23422016 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗ­МЫ­РЫШ" 070002, ӨСКЕ­МЕН Қ. , ӨНЕРКӘСІП К-СІ, 1   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1999-12-19   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L1503A07 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-15 2000-03-15 100.00 KZT     2000-03-15  
KZ46L1306A03 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-14 2000-06-13 100.00 KZT     2000-06-13  
KZ46L0906A09 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-10 2000-01-28 100.00 KZT     2000-01-28  
KZ43L1003A02 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-09 2000-03-10 100.00 KZT     2000-03-10  
KZ95K1301A09 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-12-08 2000-01-13 100.00 KZT     2000-01-13  
KZ43L0903A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-07 2000-03-09 100.00 KZT     2000-03-09  
KZ46L0806A00 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-06 2000-06-08 100.00 USD     2000-06-08  
KZ46L0206A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-03 2000-06-02 100.00 KZT     2000-06-02  
KZ43L0303A01 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-12-02 2000-03-03 100.00 KZT     2000-03-03  
KZ97K2001A08 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-12-01 2000-01-20 100.00 KZT     2000-01-20  
KZ43L2902A02 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-30 2000-02-29 100.00 KZT     2000-02-29  
KZ1C323514X9 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН-ТҮРІК БІРЛЕС­КЕН КӘСІПОР­НЫ "ОТЕЛЬ АС­ТА­НА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   961140001558 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-11-30   100 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00011550 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН-ТҮРІК БІРЛЕС­КЕН КӘСІПОР­НЫ "ОТЕЛЬ АС­ТА­НА" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   961140001558 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-11-30   100 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46L3005A03 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-29 2000-05-30 100.00 USD     2000-05-30  
KZ43L2502A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-25 2000-02-25 100.00 KZT     2000-02-25  
KZ97K1301A07 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-24 2000-01-13 100.00 KZT     2000-01-13  
KZ1C40241407 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АС­ТА­НА ПО­ЛИГ­РА­ФИЯ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 25 990840000697 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1999-11-24   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ49L2408A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-23 2000-08-24 100.00 USD     2000-08-24  
KZ1C40070019 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕМБІМҰНАЙ­ГАЗ" 465002, АТЫ­РАУ Қ. , УӘЛИ­ХАНОВ К-СІ, 1 120240021112 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
белгісіз 1999-11-23   250.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C40070715 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕМБІМҰНАЙ­ГАЗ" 465002, АТЫ­РАУ Қ. , УӘЛИ­ХАНОВ К-СІ, 1 120240021112 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
белгісіз 1999-11-23   250.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C40170812 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЖАМ­БЫЛС­КАЯ ГРЭС ИМ.Т.И.БА­ТУРО­ВА" 484051, ЖАМ­БЫЛ ОБ­ЛЫ­СЫ, ТА­РАЗ Қ. , ГРЭС   ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
белгісіз 1999-11-23   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P40070115 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕМБІМҰНАЙ­ГАЗ" 465002, АТЫ­РАУ Қ. , УӘЛИ­ХАНОВ К-СІ, 1 120240021112 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
белгісіз 1999-11-23   250.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P40070710 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕМБІМҰНАЙ­ГАЗ" 465002, АТЫ­РАУ Қ. , УӘЛИ­ХАНОВ К-СІ, 1 120240021112 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
белгісіз 1999-11-23   250.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46L2505A00 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-22 2000-05-25 100.00 USD     2000-05-25  
KZ46L1905A08 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-19 2000-05-19 100.00 KZT     2000-05-19  
KZ1C438300X4 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ИС­ПЫ­ТАТЕЛЬ" 638011, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, ШЕР­БАҚТЫ А-НЫ, ХМЕЛЬ­НИЦ­КОЕ АУЫЛЫ   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1999-11-19   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US16119P1084 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-11-19   0.00 USD 306.30 KZT      
KZ43L1802A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-18 2000-02-18 100.00 KZT     2000-02-18  
KZ95K2312991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-17 1999-12-23 100.00 KZT     1999-12-23  
US00846U1016 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-11-17   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ46L1805A09 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-16 2000-05-18 100.00 USD     2000-05-18  
KZ43L1702A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-15 2000-02-17 100.00 KZT     2000-02-17  
KZ8SK1012993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-12 1999-12-10 100.00 KZT     1999-12-10  
KZ97K3012992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-10 1999-12-30 100.00 KZT     1999-12-30  
KZ1C400420X5 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКШАХ­ТОСТ­РОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000677 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-11-10   120.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P400420X7 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКШАХ­ТОСТ­РОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000677 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-11-10   120.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00003938 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКШАХ­ТОСТ­РОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000677 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-11-10   120.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00003941 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ВОС­ТОКШАХ­ТОСТ­РОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000677 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-11-10   120.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46L1105A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-09 2000-05-11 100.00 USD     2000-05-11  
US9113121068 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-11-09   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ43L1002A03 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-08 2000-02-10 100.00 KZT     2000-02-10  
KZ8LK2611996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-05 1999-11-26 100.00 USD     1999-11-26  
KZ96K1712991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-04 1999-12-15 100.00 KZT     1999-12-15  
KZ95K0912990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-11-03 1999-12-09 100.00 KZT     1999-12-09  
KZ46L0405A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-02 2000-05-04 100.00 USD     2000-05-04  
KZ43L0302A02 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-11-01 2000-02-03 100.00 KZT     2000-02-03  
KZ95K0312993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-29 1999-12-03 100.00 USD     1999-12-03  
KZ1C399814X2 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ИН­ДУСТ­РИ­ЯЛЫ ПАРК" 480008, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 115   ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1999-10-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ31L3101A03 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-28 2000-01-31 1 000.00 KZT     2000-01-31  
KZ1C39590400 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­МА­ТЫ ТЕХ­НО­ЛОГИ­ЯЛЫҚ УНИ­ВЕР­СИ­ТЕТІ" 480012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ТӨЛЕ БИ К-СІ, 100 990840000359 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1999-10-28   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C39971410 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АС­ТА­НА-ТЕХ­НО­ПАРК" 473037, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, ПУШ­КИН К-СІ, 166   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1999-10-28   10.00 KZT 306.30 KZT      
US72919P2020 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-10-28   0.01 USD 306.30 KZT      
KZ8SK2511993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-27 1999-11-25 100.00 KZT     1999-11-25  
KZ46L2704A09 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-26 2000-04-27 100.00 USD     2000-04-27  
KZ8EK0511995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-22 1999-11-05 100.00 USD     1999-11-05  
KZ8SK1911996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-21 1999-11-19 100.00 KZT     1999-11-19  
KZ96K0212993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-20 1999-12-02 100.00 KZT     1999-12-02  
KZ46L2004A06 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-19 2000-04-20 100.00 USD     2000-04-20  
XS0102764031 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-18 2004-10-18 1.00 USD     2004-10-18  
KZ1P39812007 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АЙ­МАҚТЫҚ ЭНЕР­ГЕ­ТИКА­ЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 070002, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , БА­ЖОВ К-СІ, 10 990340002992 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-10-18   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8LK0511990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-15 1999-11-05 100.00 USD     1999-11-05  
KZ1C36500011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DEL­TA BANK" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, ТӨЛЕ БИ К-СІ, 73А 930940000025 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-10-15   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C36500212 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DEL­TA BANK" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, ТӨЛЕ БИ К-СІ, 73А 930940000025 ЗТБ ЗЕР­ДЕ ТІРКЕ­УШІ;
күші жойылған 1999-10-15   10.00 USD 306.30 KZT      
KZ000A1CTMT7 Мем­ле­кеттік емес АҚ "DEL­TA BANK" 050000, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АЛ­МА­ЛЫ А-НЫ, ТӨЛЕ БИ К-СІ, 73А 930940000025 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-10-15   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8SK1211991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-14 1999-11-12 100.00 KZT     1999-11-12  
KZ46L1304A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-12 2000-04-13 100.00 USD     2000-04-13  
KZ8LK2910992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-08 1999-10-29 100.00 USD     1999-10-29  
KZ8EK2210992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-07 1999-10-22 100.00 KZT     1999-10-22  
KZ95K1111998 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-06 1999-11-11 100.00 KZT     1999-11-11  
KZ46L0604A04 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-10-05 2000-04-06 100.00 USD     2000-04-06  
US46090E1038 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-10-03   291.68 USD 291.68 USD      
KZ8LK2210997 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-10-01 1999-10-22 100.00 USD     1999-10-22  
KZ8EK1510996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-30 1999-10-15 100.00 KZT     1999-10-15  
KZ1C11180717 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АТЫ­РАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗА­УЫТЫ" 465015, АТЫ­РАУ Қ. , ГО­ВОРО­ВА К-СІ, 1   ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1999-09-30   3 500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P11180712 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АТЫ­РАУ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗА­УЫТЫ" 465015, АТЫ­РАУ Қ. , ГО­ВОРО­ВА К-СІ, 1   ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1999-09-30   3 500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46L3003A05 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-09-28 2000-03-30 100.00 USD     2000-03-30  
US09247X1019 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-09-26   0.01 USD 306.30 KZT      
KZ8SK2210992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-23 1999-10-22 100.00 KZT     1999-10-22  
KZ1C39500409 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "КАЗ­ЖЕЛДОРС­НАБ" 480012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АМАН­ГЕЛДІ К-СІ, 70   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1999-09-22   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C39521918 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚ ЖАЙЫҚ" ҚАР­ЖЫ­ЛЫҚ-ӨНЕРКӘСІПТІК КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000528 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-09-22   20.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00003409 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АҚ ЖАЙЫҚ" ҚАР­ЖЫ­ЛЫҚ-ӨНЕРКӘСІПТІК КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240000528 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-09-22   20.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L2312999 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-09-21 1999-12-23 100.00 USD     1999-12-23  
KZ1C16061912 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЗА­КАЗС­ТРОЙ­ГАЗ"   271800000227 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P16061917 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЗА­КАЗС­ТРОЙ­ГАЗ"   271800000227 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00005651 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЗА­КАЗС­ТРОЙ­ГАЗ"   271800000227 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00005185 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ЗА­КАЗС­ТРОЙ­ГАЗ"   271800000227 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-09-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8EK0110996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-17 1999-10-01 100.00 USD     1999-10-01  
KZ8SK1510996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-16 1999-10-15 100.00 KZT     1999-10-15  
KZ1P18702013 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҮЛБІ МЕ­ТАЛ­ЛУРГИ­ЯЛЫҚ ЗА­УЫТЫ" 070005, ӨСКЕ­МЕН Қ. , АБАЙ Д-ЛЫ, 102 941040000097 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1999-09-16   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8EK3009997 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-15 1999-09-30 100.00 KZT     1999-09-30  
KZ43L1612993 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-09-14 1999-12-16 100.00 USD     1999-12-16  
KZ87K1709996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-10 1999-09-17 100.00 KZT     1999-09-17  
KZ8EK2409990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-09 1999-09-24 100.00 KZT     1999-09-24  
KZ95K1410994 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-08 1999-10-14 100.00 KZT     1999-10-14  
KZ43L0912998 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-09-07 1999-12-09 100.00 USD     1999-12-09  
KZ95K0810996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-03 1999-10-08 100.00 KZT     1999-10-08  
KZ8SK0110996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-09-02 1999-10-01 100.00 KZT     1999-10-01  
KZ43L3011996 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-31 1999-11-30 100.00 USD     1999-11-30  
KZ31L3011991 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-27 1999-11-30 1 000.00 KZT     1999-11-30  
KZ8SK2409990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-26 1999-09-24 100.00 KZT     1999-09-24  
KZ8EK0909991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-25 1999-09-09 100.00 KZT     1999-09-09  
KZ43L2511996 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-24 1999-11-25 100.00 USD     1999-11-25  
KZ1C35030419 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Д.А.ҚОНА­ЕВ АТЫН­ДАҒЫ АШЫҚ ЗЕЙ­НЕ­ТАҚЫ ЖИ­НАҚТА­УШЫ ҚОРЫ" АЛ­МА­ТЫ Қ. , ПАН­ФИ­ЛОВ К-СІ, 99   ЗТБ КАЗ­РЕ­ЕСТР;
күші жойылған 1999-08-24   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L2411999 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-23 1999-11-24 100.00 KZT     1999-11-24  
KZ95K2409995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-20 1999-09-24 100.00 KZT     1999-09-24  
US1512908898 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-08-20   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ8LK1009994 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-19 1999-09-10 100.00 KZT     1999-09-10  
KZ43L1811991 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-17 1999-11-18 100.00 USD     1999-11-18  
KZ1C41091017 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАРАҒАН­ДЫ ПО­ЛИГ­РА­ФИ­ЯСЫ" 100009, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , ҚАЗЫ­БЕК БИ А-НЫ, ЕР­МЕ­КОВ К-СІ, 33   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1999-08-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L1711993 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-16 1999-11-17 100.00 KZT     1999-11-17  
KZ1C39281919 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "БА­ТЫС ҚАЗАҚСТАН "ДАС­ТАН" БАС­ПА-ПО­ЛИГ­РА­ФИ­ЯЛЫҚ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" БҚО, ОРАЛ Қ. , ДОС­ТЫҚ Д-ЛЫ, 177   ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1999-08-16   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US912810FJ26 Ше­телдік ЗТ ПРА­ВИТЕЛЬ­СТВО СО­ЕДИ­НЕН­НЫХ ШТА­ТОВ АМЕ­РИКИ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-08-15 2029-08-15 1.00 USD 1.00 USD   2029-08-15  
KZ8LK0309999 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-13 1999-09-03 100.00 KZT     1999-09-03  
KZ95K1709999 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-12 1999-09-17 100.00 KZT     1999-09-17  
KZ43L1111996 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-10 1999-11-11 100.00 USD     1999-11-11  
KZ43L1011998 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-09 1999-11-10 100.00 KZT     1999-11-10  
KZ8SK0309994 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-06 1999-09-03 100.00 KZT     1999-09-03  
KZ8LK2708990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-08-05 1999-08-27 100.00 KZT     1999-08-27  
KZ1C25490300 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТУЛ­ПАР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940240001067 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-08-05   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P25490305 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТУЛ­ПАР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940240001067 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-08-05   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00004431 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТУЛ­ПАР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940240001067 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-08-05   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00003255 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ТУЛ­ПАР" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   940240001067 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1999-08-05   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43L0411996 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-03 1999-11-04 100.00 USD     1999-11-04  
KZ43L0311998 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-08-02 1999-11-03 100.00 KZT     1999-11-03  
KZ8LK2008995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-30 1999-08-20 100.00 KZT     1999-08-20  
KZ31L2910995 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-29 1999-10-29 1 000.00 KZT     1999-10-29  
KZ71B2807A05 Мем­ле­кеттік Аты­рау об­лы­сы әкімдігі 465010, АТЫ­РАУ Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 77 050240003248   өтелінген 1999-07-28 2000-07-28 100.00 USD     2000-07-28  
KZ8EK1208997 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-28 1999-08-12 100.00 KZT     1999-08-12  
KZ43L2810992 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-27 1999-10-28 100.00 USD     1999-10-28  
KZ43L2710994 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-26 1999-10-27 100.00 KZT     1999-10-27  
KZ43L2210995 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-23 1999-10-22 100.00 KZT     1999-10-22  
KZ8EK0608999 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-22 1999-08-06 100.00 KZT     1999-08-06  
KZ87K2907995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-21 1999-07-29 100.00 KZT     1999-07-29  
KZ43L2110997 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-20 1999-10-21 100.00 USD     1999-10-21  
KZ1C14341514 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРО­АЗИАТ­ТЫҚ ЭНЕР­ГЕ­ТИКА­ЛЫҚ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 638310, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚСУ-2 Қ. 960340000148 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1999-07-20   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P14341519 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЕУРО­АЗИАТ­ТЫҚ ЭНЕР­ГЕ­ТИКА­ЛЫҚ КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ" 638310, ПАВ­ЛО­ДАР ОБ­ЛЫ­СЫ, АҚСУ-2 Қ. 960340000148 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1999-07-20   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US0605051046 Ше­телдік ЗТ "BANK OF AME­RICA CORP"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-07-19   24.86 USD 15 954.87 KZT      
US5249081002 Ше­телдік ЗТ "LEH­MAN BROT­HERS HOL­DINGS INC."     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-07-19     306.30 KZT      
US9393221034 Ше­телдік ЗТ "WA­SHING­TON MU­TU­AL INC"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-07-19     306.30 KZT      
US0970231058 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-07-19   149.75 USD 57 323.45 KZT      
US9311421039 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-07-19   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ8EK3007991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-16 1999-07-30 100.00 KZT     1999-07-30  
KZ87K2307998 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-15 1999-07-23 100.00 USD     1999-07-23  
KZ87K2207990 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-14 1999-07-22 100.00 KZT     1999-07-22  
KZ43L1410992 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-13 1999-10-14 100.00 USD     1999-10-14  
KZ1C389905X0 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "АЛАКӨЛ АУДАН­ДЫҚ ЭЛЕКТР ЖҮЙЕЛЕРІ" 489480, ҮША­РАЛ Қ. , 2 ЫҚШАМ А-Н   ЗТБ КАЗ­РЕ­ЕСТР;
күші жойылған 1999-07-13   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C45590003 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "ҚАЗАҚ ГА­ЗЕТ­ТЕ­РI" 480091, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АБЫ­ЛАЙ ХАН К-СІ, 105   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1999-07-12   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8EK2307996 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-09 1999-07-23 100.00 USD     1999-07-23  
KZ87K1607992 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-08 1999-07-16 100.00 USD     1999-07-16  
KZ43L0710996 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-07-06 1999-10-07 100.00 USD     1999-10-07  
KZ8LK2307991 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-07-02 1999-07-23 100.00 USD     1999-07-23  
KZ1C212815X4 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ПАВ­ЛО­ДАР МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗА­УЫТЫ" 673000, ПАВ­ЛО­ДАР Қ. , ХИМ­КОМБИ­НАТ К-СІ, 1   ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1999-07-01   200.00 KZT 306.30 KZT      
KZ87K0807999 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-30 1999-07-08 100.00 KZT     1999-07-08  
KZ31L3009995 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-06-29 1999-09-30 1 000.00 KZT     1999-09-30  
KZ43L3009990 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-06-28 1999-09-30 100.00 USD     1999-09-30  
KZ8LK1607995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-25 1999-07-16 100.00 USD     1999-07-16  
KZ8EK0907995 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-24 1999-07-09 100.00 USD     1999-07-09  
KZ87K0107994 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-23 1999-07-01 100.00 KZT     1999-07-01  
KZ43L2309995 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-06-22 1999-09-23 100.00 USD     1999-09-23  
KZ87K2406998 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-16 1999-06-24 100.00 KZT     1999-06-24  
KZ43L1609999 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-06-15 1999-09-16 100.00 USD     1999-09-16  
KZ8EK2506993 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1999-06-10 1999-06-25 100.00 KZT     1999-06-25  
CA3039011026 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1999-06-09   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ43L0909994 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1999-06-08 1999-09-09 100.00 USD     1999-09-09  
KZ1C386204X1 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ФИНТ­РЕЙД"   600900086149 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1999-06-07   1 000.00 KZT 306.30 KZT