Қазақша
Жұма, 7 Қазан 2022 ж. 03:2654

Қаржы құралдарының анықтамалығы

 
Қаржы құралының сәйкестендіру нөмірі
Қаржы құралының түрі
Қаржы құралының мәртебесі
Эмитент атауы
Эмитенттің
БСН (бар болса)
Есепке алу ұйымы
Шығару мерзімі
бастап
Қар­жы құра­лының сәй­кес­тендіру нөмірі Қар­жы құра­лының түрі Эми­тент ата­уы Эми­тент ме­кен­жайы Эми­тенттің
БСН (бар бол­са)
Есеп­ке алу ұйымы Қар­жы құра­лының мәрте­бесі Шығары­лым
күні
Өтеу күні
(бар бол­са)
Но­минал­ды құны
(бар бол­са)
Жал­пы та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Ерек­ше та­рифті есеп­те­уге ар­налған құн Төлем ке­зеңділігі
(бар бол­са)
Ай­на­лым­ның ерек­шеліктері
(бар бол­са)
KZ4CK2409985 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-22 1998-09-24 100.00 KZT     1998-09-24  
KZ93K1010971 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-18 1997-10-10 100.00 KZT     1997-10-10  
KZ8SK1610978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-17 1997-10-16 100.00 KZT     1997-10-16  
KZ43K1812975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-16 1997-12-18 100.00 KZT     1997-12-18  
KZ46K1903983 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-15 1998-03-19 100.00 KZT     1998-03-19  
KZ1C27812014 Мем­ле­кеттік емес АҚ "БҰҚТЫР­МА СУ­ЭЛЕКТ­РОС­ТАНЦИ­ЯСЫ" 070825, ШҚО, ЗЫ­РЯНОВСК А-НЫ, СЕ­РЕБ­РЯНСК Қ. , ГРАФ­ТИО К-СІ, 5 961240000147 ЗТБ ЗЕР­ДЕ;
күші жойылған 1997-09-15   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8SK1010971 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-11 1997-10-10 100.00 KZT     1997-10-10  
KZ8ZK1610973 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-10 1997-10-16 100.00 KZT     1997-10-16  
KZ43K1112970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-09 1997-12-11 100.00 KZT     1997-12-11  
KZ52K0909997 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-08 1999-09-09 1 000.00 KZT     1999-09-09  
KZ8SK0310976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-04 1997-10-03 100.00 KZT     1997-10-03  
KZ98K3010978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-09-03 1997-10-30 100.00 KZT     1997-10-30  
KZ1C00482116 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "НЕФ­ТЕ­ХИМ­БАНК" 486050, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ДИ­ВА К-СІ   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1997-09-03   2 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C27272011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ӨСКЕ­МЕН СЭС" 070004, ШҚО, ӨСКЕ­МЕН Қ. , АБ­ЛА­КЕТ­КА АУЫЛЫ 970340002423 ЗТБ РЕ­ЕСТР;
күші жойылған 1997-09-03   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00482111 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "НЕФ­ТЕ­ХИМ­БАНК" 486050, ШЫМ­КЕНТ Қ. , ДИ­ВА К-СІ   ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1997-09-03   2 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43K0412975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-02 1997-12-04 100.00 KZT     1997-12-04  
KZ1C26932011 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ШУЛЬ­БИНС­КАЯ ГЭС" 071426, ШҚО, СЕ­МЕЙ Қ. , ШУЛЬ­БИНСК АУЫЛЫ 050440007892 АХАҚ ТЕ­НИР РЕ­ГИСТР;
күші жойылған 1997-09-02   100.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46K0503982 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-09-01 1998-03-05 100.00 KZT     1998-03-05  
KZ1C27150423 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ-АЭВРЗ" 480034, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 210 940340000322 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P27150428 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ-АЭВРЗ" 480034, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 210 940340000322 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-29 1900-01-01 1 000.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1C00002625 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ-АЭВРЗ" 480034, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 210 940340000322 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00001895 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "ЫРЫС­ТЫ-АЭВРЗ" 480034, АЛ­МА­ТЫ Қ. , РАЙЫМ­БЕК Д-ЛЫ, 210 940340000322 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-29 1900-01-01 1 000.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ96K1010974 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-28 1997-10-10 100.00 KZT     1997-10-10  
KZ1C05431910 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОРАЛ ЖОЛ­ДА­РЫ" БҚО, ОРАЛ Қ. , ЗА­ЧАГАНСК АУЫЛЫ, ВОЛ­ГОГРАДС­КАЯ К-СІ, 31 931240000121 ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1997-08-28   80.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C04791926 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗС­ТРОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001229 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-28 1900-01-01 400.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1P04791921 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗС­ТРОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001229 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-08-28 1900-01-01 400.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1C00012673 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗС­ТРОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001229 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-08-28 1900-01-01 400.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ1P00012793 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ИН­ТЕРГАЗС­ТРОЙ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   931240001229 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-08-28 1900-01-01 400.00 KZT 306.30 KZT   1900-01-01  
KZ98K2310973 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-27 1997-10-23 100.00 KZT     1997-10-23  
KZ43K2711978 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-26 1997-11-27 100.00 KZT     1997-11-27  
KZ4CK2708980 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-25 1998-08-27 100.00 KZT     1998-08-27  
KZ98K1710975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-21 1997-10-17 100.00 KZT     1997-10-17  
KZ8SK1809976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-20 1997-09-18 100.00 KZT     1997-09-18  
KZ43K2011973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-19 1997-11-20 100.00 KZT     1997-11-20  
KZ46K1902985 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-18 1998-02-19 100.00 KZT     1998-02-19  
KZ8EK2908975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-14 1997-08-29 100.00 KZT     1997-08-29  
KZ43K1311978 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-12 1997-11-13 100.00 KZT     1997-11-13  
KG0101085726 Ше­телдік ААҚ "ҚАРА-БАЛ­ТА ТАУ-КЕН КОМ­БИ­НАТЫ"     ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 1997-08-12   14.29 KGS 306.30 KZT      
KZ52K1208993 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-11 1999-08-12 1 000.00 KZT     1999-08-12  
KZ8EK2208970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-07 1997-08-22 100.00 KZT     1997-08-22  
US42327L3096 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1997-08-07   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ98K0210977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-08-06 1997-10-02 100.00 KZT     1997-10-02  
KZ43K0611972 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-05 1997-11-06 100.00 KZT     1997-11-06  
KZ46K0502984 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-08-04 1998-02-05 100.00 KZT     1998-02-05  
KZ98K2509970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-30 1997-09-25 100.00 KZT     1997-09-25  
KZ43K3010974 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-29 1997-10-30 100.00 KZT     1997-10-30  
KZ4CK3007986 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-28 1998-07-30 100.00 KZT     1998-07-30  
KZ8EK0808979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-24 1997-08-08 100.00 KZT     1997-08-08  
KZ8SK2108972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-23 1997-08-21 100.00 KZT     1997-08-21  
KZ43K2310979 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-22 1997-10-23 100.00 KZT     1997-10-23  
KZ46K2201981 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-21 1998-01-22 100.00 KZT     1998-01-22  
KZ8EK0108974 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-17 1997-08-01 100.00 KZT     1997-08-01  
KZLLP0000755 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "АК­ТАС" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІК   910540000136 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-07-17   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8SK1408977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-16 1997-08-14 100.00 KZT     1997-08-14  
KZ43K1610973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-15 1997-10-16 100.00 KZT     1997-10-16  
US48666E7076 Ше­телдік АҚ "КАЗ­КОММЕРЦ­БАНК" 050060, АЛ­МА­ТЫ, ГА­ГАРИН Д-ЛЫ, 135Ж 911040000021 EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1997-07-15     306.30 KZT      
KZ4CK1607985 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-14 1998-07-16 100.00 KZT     1998-07-16  
KZ1C349304X4 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан ком­па­ни­ясы" (Ka­zakh­stan Elect­ri­city Grid Ope­rating Com­pa­ny) "KE­GOC" 010000, АС­ТА­НА Қ. , СА­РЫ­АРҚА А-НЫ, БЕЙБІТШІЛІК К-СІ, 37 970740000838 АХАҚ КАЗ­РЕ­ГИСТР;
күші жойылған 1997-07-11   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ8EK2507975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-10 1997-07-25 100.00 KZT     1997-07-25  
KZ8SK0708971 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-09 1997-08-07 100.00 KZT     1997-08-07  
KZ43K0910978 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-08 1997-10-09 100.00 KZT     1997-10-09  
KZ46K0801980 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-07 1998-01-08 100.00 KZT     1998-01-08  
KZ8EK1807970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-03 1997-07-18 100.00 KZT     1997-07-18  
KZ87K1007979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-07-02 1997-07-10 100.00 KZT     1997-07-10  
KZ43K0210973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-07-01 1997-10-02 100.00 KZT     1997-10-02  
KZ52K0107998 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-30 1999-07-01 1 000.00 KZT     1999-07-01  
KG0101072815 Ше­телдік ААҚ "ҚЫРҒЫЗЭ­НЕР­ГО" 720070, БІШКЕК Қ. , Ж. ЖО­ЛУ Д-ЛЫ, 326   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 1997-06-27   7.69 KGS 306.30 KZT      
KZ4CK2406981 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-26 1998-06-24 1 000.00 KZT     1998-06-24  
KZ8EK1107975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-26 1997-07-11 100.00 KZT     1997-07-11  
KZ43K2509976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-24 1997-09-25 100.00 KZT     1997-09-25  
KZ46K2512973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-23 1997-12-25 100.00 KZT     1997-12-25  
KZ8EK0407970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-19 1997-07-04 100.00 KZT     1997-07-04  
KZ8SK1707972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-18 1997-07-17 100.00 KZT     1997-07-17  
KZ43K1809971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-17 1997-09-18 100.00 KZT     1997-09-18  
KZ8EK2706975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-12 1997-06-27 100.00 KZT     1997-06-27  
KZ8SK1007977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-11 1997-07-10 100.00 KZT     1997-07-10  
KZ43K1109976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-10 1997-09-11 100.00 KZT     1997-09-11  
KZ46K1112973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-09 1997-12-11 100.00 KZT     1997-12-11  
KZ8EK2006978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-05 1997-06-20 100.00 KZT     1997-06-20  
KZ8SK0307972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-06-04 1997-07-03 100.00 KZT     1997-07-03  
KZ43K0409971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-03 1997-09-04 100.00 KZT     1997-09-04  
KZ1C24760414 Мем­ле­кеттік емес ЖАҚ "ЭЙР ҚАЗАҚСТАН" 480079, АЛ­МА­ТЫ Қ. , ОГА­РЕВ К-СІ, 14   ЗТБ РЕ­ЕСТР-СЕР­ВИС;
күші жойылған 1997-06-03   10 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ4CK0406983 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-06-02 1998-06-04 100.00 KZT     1998-06-04  
KZ8EK1206975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-28 1997-06-12 100.00 KZT     1997-06-12  
KZ43K2808972 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-27 1997-08-28 100.00 KZT     1997-08-28  
KZ46K2711971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-26 1997-11-27 100.00 KZT     1997-11-27  
KZ8EK0606977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-22 1997-06-06 100.00 KZT     1997-06-06  
KZ8SK1906970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-21 1997-06-19 100.00 KZT     1997-06-19  
KZ43K2108977 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-20 1997-08-21 100.00 KZT     1997-08-21  
KZ8EK3005979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-15 1997-05-30 100.00 KZT     1997-05-30  
KZ8SK1206975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-14 1997-06-12 100.00 KZT     1997-06-12  
US0231351067 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1997-05-14   2 372.71 USD 60 985.37 KZT      
KZ43K1408972 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-13 1997-08-14 100.00 KZT     1997-08-14  
KZ46K1311971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-12 1997-11-13 100.00 KZT     1997-11-13  
KZ8EK2205976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-08 1997-05-22 100.00 KZT     1997-05-22  
KZ8SK0506979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-05-07 1997-06-05 100.00 KZT     1997-06-05  
KZ43K0708976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-06 1997-08-07 100.00 KZT     1997-08-07  
KZ4CK0705988 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-05-05 1998-05-07 100.00 KZT     1998-05-07  
BMG702782084 Ше­телдік ЗТ     ;
ай­на­лыс­та 1997-04-30   1.00 GBP 306.30 KZT      
KZ43K3107978 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-29 1997-07-31 100.00 KZT     1997-07-31  
KZ1C23661316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТА­РЫ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 467023, ҚЫЗЫ­ЛОР­ДА Қ. , ӘЙ­ТЕ­КЕ БИ К-СІ, 25 961140000212 ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1997-04-29   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46K3010977 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-28 1997-10-30 100.00 KZT     1997-10-30  
KZ8SK2305974 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-24 1997-05-23 100.00 KZT     1997-05-23  
KZ8EK0805975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-23 1997-05-08 100.00 KZT     1997-05-08  
KZ43K2407973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-22 1997-07-24 100.00 KZT     1997-07-24  
KZ87K2504974 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-17 1997-04-25 100.00 KZT     1997-04-25  
KZ8SK1505972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-16 1997-05-15 100.00 KZT     1997-05-15  
KZ43K1707977 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-15 1997-07-17 100.00 KZT     1997-07-17  
KZLLP0008568 Мем­ле­кеттік емес ЖШС "СЕВ­КА­ЗЭНЕР­ГОПРОМ" ҒЫЛЫ­МИ-ӨНДІРІСТІК ФИР­МА­СЫ" ЖА­УАП­КЕРШІЛІГІ ШЕК­ТЕ­УЛІ СЕРІКТЕСТІГІ   970440003009 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-04-15   1.00 KZT 306.30 KZT      
KZ46K1610976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-14 1997-10-16 100.00 KZT     1997-10-16  
KZ8EK2504972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-10 1997-04-25 100.00 KZT     1997-04-25  
KZ8SK0805975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-09 1997-05-08 100.00 KZT     1997-05-08  
KZ1C22810914 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТАР КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 100600, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , МА­МЕТО­ВА К-СІ, 33 961040001524 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-04-09   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P22810919 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТАР КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 100600, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , МА­МЕТО­ВА К-СІ, 33 961040001524 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-04-09   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00013382 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТАР КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 100600, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , МА­МЕТО­ВА К-СІ, 33 961040001524 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-04-09   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00010631 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ЖЕЗҚАЗҒАН ЭЛЕКТР ТА­РАТУ ТО­РАП­ТАР КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 100600, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ. , МА­МЕТО­ВА К-СІ, 33 961040001524 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1997-04-09   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43K1007972 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-08 1997-07-10 100.00 KZT     1997-07-10  
KZ4CK0904987 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-07 1998-04-09 100.00 KZT     1998-04-09  
KZ8EK1804977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-03 1997-04-18 100.00 KZT     1997-04-18  
KZ8SK0205978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-04-02 1997-05-02 100.00 KZT     1997-05-02  
KZ43K0307977 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-04-01 1997-07-03 100.00 KZT     1997-07-03  
KZ46K0210976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-31 1997-10-02 100.00 KZT     1997-10-02  
KZ87K0704972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-31 1997-04-14 100.00 KZT     1997-04-14  
KZ4CK2603983 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-27 1998-03-26 1 000.00 KZT     1998-03-26  
KZ8EK1104972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-27 1997-04-11 100.00 KZT     1997-04-11  
KZ8SK2404975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-26 1997-04-24 100.00 KZT     1997-04-24  
KZ43K2606970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-25 1997-06-26 100.00 KZT     1997-06-26  
KZ8EK0404976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-20 1997-04-04 100.00 KZT     1997-04-04  
KZ8SK1704978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-19 1997-04-17 100.00 KZT     1997-04-17  
KZ43K1906975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-18 1997-06-19 100.00 KZT     1997-06-19  
KZ46K1809974 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-17 1997-09-18 100.00 KZT     1997-09-18  
KZ8EK2803977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-13 1997-03-28 100.00 KZT     1997-03-28  
KZ8SK1004973 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-12 1997-04-10 100.00 KZT     1997-04-10  
CA45245E1097 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1997-03-12   1.00 CAD 306.30 KZT      
KZ43K1206970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-11 1997-06-12 100.00 KZT     1997-06-12  
KZ4CK1203983 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-10 1998-03-12 100.00 KZT     1998-03-12  
KZ8EK2103973 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-06 1997-03-21 100.00 KZT     1997-03-21  
KZ8SK0304979 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-03-05 1997-04-03 100.00 KZT     1997-04-03  
KZ43K0506974 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-04 1997-06-05 100.00 KZT     1997-06-05  
KZ46K0409974 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-03-03 1997-09-04 100.00 KZT     1997-09-04  
KZ8EK1403978 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-27 1997-03-14 100.00 KZT     1997-03-14  
KZ8SK2703970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-26 1997-03-27 100.00 KZT     1997-03-27  
KZ43K2905976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-25 1997-05-29 100.00 KZT     1997-05-29  
KZ8EK0703972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-20 1997-03-07 100.00 KZT     1997-03-07  
KZ8SK2003975 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-19 1997-03-20 100.00 KZT     1997-03-20  
KZ43K2205971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-18 1997-05-22 100.00 KZT     1997-05-22  
KZ46K2108970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-17 1997-08-21 100.00 KZT     1997-08-21  
KZ87K2102977 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-13 1997-02-21 100.00 KZT     1997-02-21  
KZ43K1505975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-11 1997-05-15 100.00 KZT     1997-05-15  
KZ4CK1202985 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-10 1998-02-12 100.00 KZT     1998-02-12  
KZ87K1802973 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-10 1997-02-18 100.00 KZT     1997-02-18  
KZ87K1402972 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-02-06 1997-02-14 100.00 KZT     1997-02-14  
BMG396372051 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1997-02-06   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ43K0805970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-04 1997-05-08 100.00 KZT     1997-05-08  
KZ46K0708979 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-02-03 1997-08-07 100.00 KZT     1997-08-07  
KZ87K0702976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-01-30 1997-02-07 100.00 KZT     1997-02-07  
KZ43K0105975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-28 1997-05-01 100.00 KZT     1997-05-01  
KZ8EK1102976 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-01-27 1997-02-11 100.00 KZT     1997-02-11  
KZ87K3001970 Мем­ле­кеттік "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ" 480090, АЛ­МА­ТЫ Қ. , КӨКТЕМ 3, 21 941240001151   өтелінген 1997-01-23 1997-01-30 100.00 KZT     1997-01-30  
KZ43K2404970 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-21 1997-04-24 100.00 KZT     1997-04-24  
KZ46K2407976 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-20 1997-07-24 100.00 KZT     1997-07-24  
KZ43K1704974 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-14 1997-04-17 100.00 KZT     1997-04-17  
KZ4CK1501980 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-13 1998-01-15 100.00 KZT     1998-01-15  
KZ1P00160220 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАРА­ЖАН­БАСМҰНАЙ" АҚТАУ Қ. , 15 ЫҚШАМ А-НЫ, 8 950540000524 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1997-01-10   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ43K1004979 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-07 1997-04-10 100.00 KZT     1997-04-10  
KZ46K1007975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1997-01-06 1997-07-10 100.00 KZT     1997-07-10  
KZ4CK2412971 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1996-12-26 1997-12-24 1 000.00 KZT     1997-12-24  
KZ43K2703975 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1996-12-24 1997-03-27 100.00 KZT     1997-03-27  
KZ46K2606973 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1996-12-23 1997-06-26 100.00 KZT     1997-06-26  
XS0072056863 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1996-12-20 1999-12-20 1.00 USD     1999-12-20  
KZ1C20011010 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ОРС КА­РАГАН­ДА­УГОЛЬ" 470055, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , ЕРУ­БА­ЕВ К-СІ, 66   ЗТБ БА­FАЛЫ ҚАFАЗ­ДАРДЫ ТIР­КЕУ ЖҮЙЕСІ;
күші жойылған 1996-12-11   500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C02840410 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "ТРАНССТРОЙ" 480012, АЛ­МА­ТЫ Қ. , АМАН­ГЕДІ К-СІ, 70   ЗТБ РЕ­ГИСТР-ЦЕНТР;
күші жойылған 1996-12-03   110.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C02890316 Мем­ле­кеттік емес АҚ "AMF GRO­UP" 010000, АС­ТА­НА Қ. , ЕСІЛ А-НЫ, СЫҒАНАҚ К-СІ, 29-ҮЙ, 13-ҚАБАТ, Б-БЛО­ГЫ 960640000091 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 1996-12-03   100.00 KZT 306.30 KZT      
ES0105200002 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-11-29   1.00 EUR 306.30 KZT      
ES0105200416 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-11-29   1.00 EUR 306.30 KZT      
KZ1C04180427 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-11-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P04180422 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗХ­РОМ" ҰЛТА­РАЛЫҚ КОМ­ПА­НИ­ЯСЫ" 463015, АҚТӨБЕ Қ. , ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ, 312 АТҚЫШ­ТАР ДИ­ВИЗИЯ Д-ЛЫ 951040000069 ЗТБ КОМ­ПА­НИЯ РЕ­ГИСТ­РА­ТОР;
күші жойылған 1996-11-21   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
US62955J1034 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-10-28   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C19130412 Мем­ле­кеттік емес ААҚ "УНИ­ВЕР­САЛЬ­НАЯ БА­ЗА "ТУ­МА" АЛ­МА­ТЫ ОБ­ЛЫ­СЫ, ІЛЕ А-НЫ, БО­РАЛ­ДАЙ АУЫЛЫ   ЗТБ ҚОР ОР­ТА­ЛЫFЫ;
күші жойылған 1996-10-24   50.00 KZT 306.30 KZT      
US3682872078 Ше­телдік ЗТ ОАО "GAZP­ROM"     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-10-22   5.48 USD 306.30 KZT      
KG0101053922 Ше­телдік ААҚ "КАНТ­СКИЙ ЦЕ­МЕНТ­НЫЙ ЗА­ВОД" ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ, ШУ ОБ­ЛЫ­СЫ, ЫСЫ­КАТ А-НЫ, КАНТ Қ. , ШЫҒЫС ӨНЕРКӘСІП АЙ­МАҒЫ   ААҚ ОР­ТА­ЛЫҚ ДЕ­ПОЗИ­ТАРИЙ (ҚЫРҒЫЗ РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ);
ай­на­лыс­та 1996-10-07   8.06 KGS 306.30 KZT      
KZ4CK2409977 Мем­ле­кеттік МК "ҚАЗАҚСТАН РЕС­ПУБЛИ­КАСЫ­НЫҢ ҚАР­ЖЫ МИ­НИСТРЛІГІ" 473000, АС­ТА­НА Қ. , ЖЕҢІС Д-ЛЫ, 33 971140000775   өтелінген 1996-09-26 1997-09-24 1 000.00 KZT     1997-09-24  
KZ1P18320410 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­КАСПИЙ­ШЕЛЬФ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, Ш. АЙ­МА­НОВА К-СІ, 30-Б 930440000215 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-09-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C18320415 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­КАСПИЙ­ШЕЛЬФ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, Ш. АЙ­МА­НОВА К-СІ, 30-Б 930440000215 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-09-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00011857 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­КАСПИЙ­ШЕЛЬФ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, Ш. АЙ­МА­НОВА К-СІ, 30-Б 930440000215 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-09-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00011548 Мем­ле­кеттік емес АҚ "ҚАЗАҚСТАН­КАСПИЙ­ШЕЛЬФ" 010000, АС­ТА­НА Қ. , АЛ­МА­ТЫ А-НЫ, Ш. АЙ­МА­НОВА К-СІ, 30-Б 930440000215 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-09-17   1 000.00 KZT 306.30 KZT      
RU000A0JJ792 Ше­телдік ААҚ "ЛУЖС­КИЙ АБ­РА­ЗИВ­НЫЙ ЗА­ВОД"     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 1996-07-24   100.00 RUB 306.30 KZT      
RU0009011134 Ше­телдік "СЛАВ­НЕФТЬ-МЕ­ГИ­ОН­НЕФТЕ­ГАЗ"     ААҚ ;
ай­на­лыс­та 1996-07-12   25.00 RUB 306.30 KZT      
IL0010824113 Ше­телдік ЗТ     EUROC­LE­AR BANK SA/NV;
;
ай­на­лыс­та 1996-06-27   1.00 USD 306.30 KZT      
KZ1C33290012 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-18   200.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P33290811 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ PRO­FIT-LI­NE;
күші жойылған 1996-06-18   200.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00004738 Мем­ле­кеттік емес АҚ "Ва­лют-Тран­зит Банк" 100013, ҚАРАҒАН­ДЫ Қ. , БҰҚАР ЖЫ­РАУ Д-ЛЫ, 51/1 960640002303 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-06-18   200.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C16301029 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАР­ВОЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930940000729 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-14   600.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P16301024 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАР­ВОЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930940000729 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-14   600.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C00006840 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАР­ВОЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930940000729 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-14   600.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P00007314 Мем­ле­кеттік емес АҚ "КАР­ВОЛ" АК­ЦИ­ОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ   930940000729 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-14   600.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1C15990118 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙ­ГАЗ" 463022, АҚТӨБЕ Қ. , НЕК­РА­СОВ К-СІ, 158 931240001060 ЗТБ ЦЕНТР ДАР;
күші жойылған 1996-06-07   1 500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ1P15990115 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙ­ГАЗ" 463022, АҚТӨБЕ Қ. , НЕК­РА­СОВ К-СІ, 158 931240001060 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-06-07   1 500.00 KZT 306.30 KZT      
KZ0009093902 Мем­ле­кеттік емес АҚ "СНПС-АҚТӨБЕМҰНАЙ­ГАЗ" 463022, АҚТӨБЕ Қ. , НЕК­РА­СОВ К-СІ, 158 931240001060 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
ай­на­лыс­та 1996-06-07   1 500.00 KZT 40 832.25 KZT      
KZ1C01640431 Мем­ле­кеттік емес АҚ "АЛ­ТЫН ДИІРМЕН" КОР­ПО­РАЦИ­ЯСЫ"   920740000998 ЗТБ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ­ДАР БІРЫҢҒАЙ ТІРКЕ­УШІСІ;
күші жойылған 1996-05-24   1 000.00 KZT 306.30 KZT